KURUMSAL

İnsan Kaynakları

Sürekli gelişen ve iyileşen organizasyon olma ilkesinin şirket bünyesinde benimsenmesine katkıda bulunmak, insan kaynakları politikamızdır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Dürüstlük, dinamizm, değişen koşullara hızlı adaptasyon, işe odaklılık değerlerine sahip büyük bir takımız ve bu takımı oluştururken kilometre taşlarımız;

• Şirket ihtiyacına göre doğru işe doğru eleman almak

• Alınan personelin en kısa ve en etkili şekilde oryantasyonunun tamamlanmasını sağlamak

• Bireyleri destekleyerek, iş süreçlerine ve sonuçlarına yaptıkları katkının şirket hedeflerine sağladığı girdiyi gözlemleyebilmek için motive etmek

• Şirket hedeflerine girdi sağlama yolunda, sürekli öğrenme ortamının yaratılarak çalışanların bireysel gelişimine katkı sağlamak

• Yaratılan çalışma ortamı ile ekip çalışmasını teşvik ederek çalışanlarımızın hedeflerinde daha başarılı olmasını sağlamak

• Takım çalışmasını destekleyen çalışma ortamının sürekliliğini ve kurumsal aidiyeti sağlamak

• Sürekli gelişen ve iyileşen organizasyon olma ilkesinin şirket bünyesinde benimsenmesine katkıda bulunmak